WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Tourist Authority - South Moravia

Street
Radnická 365/2
ZIP Code
602 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
1-9


Company Profile:
Tourist Authority - South Moravia / Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

As a Tourist Authority coordinate development tourism in South Moravia with focus on maximal opportunity tourist potential area and harmony with princips sustainable development.
Strategic targets:
- Southern Moravia - a competitive tourist destination
- increased number of visitors and their longer stays
- increased economic productivity of tourism
-------------------------------------
Jako organizace cestovního ruchu koordinuje rozvoj cestovního ruchu na Jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje.
Strategické cíle:
- jižní Morava - konkurenceschopná turistická destinace
- zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení jejich pobytu
- zvýšení ekonomické výnosnosti cestovního ruchu
Profiltitel

Tourist Authority - South Moravia / Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

What we offer:
Tourist Authority - South Moravia offers assistance to local
and international organizations when planning their
congresses, conferences and incentive events in South
Moravia and in the city of Brno.
-------------------------------------
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava nabízí pomoc českým i mezinárodním firmám a organizacím při plánování kongresových, konferenčních a incentivních akcí na jižni Moravě a v městě Brně.

What we are looking for:
Services
-------------------------------------
Služby

Collaboration sought:
  • Services


Responsible

Lukáš Bačík

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software